PI/2021/46 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 15656/2021-M_OPVA
Podnet: vládny návrh zákona - iniciatíva MPSVR SR ako reakcia na zvyšujúcu sa zadlženosť občanov SR
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 05.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/46
Dátum začiatku PK: 19.02.2021
Dátum konca PK: 04.03.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia: 19.02.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia: 04.03.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 05.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)