PI/2021/32 Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Štátne fondy
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 008500/2021/OL-1
Podnet: Úloha C.1. z uznesenia vlády SR č. 547 z 9. septembra 2020
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/32
Dátum začiatku PK: 16.02.2021
Dátum konca PK: 26.02.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.02.2021
Ukončenie štádia: 16.02.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.02.2021
Ukončenie štádia: 26.02.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 27.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)