PI/2021/30 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 19377/2021-110
Podnet: Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2021 (LP/2020/622)
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/30
Dátum začiatku PK: 10.02.2021
Dátum konca PK: 03.03.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.02.2021
Ukončenie štádia: 10.02.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.02.2021
Ukončenie štádia: 03.03.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 04.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)