PI/2021/3 Predbežná informácia k návrhu opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 525/2011 Z. z. o štandardoch elektronických informačných systémoch na správu registratúry

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: SL-OLVS-2021/001574
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/3
Dátum začiatku PK: 18.01.2021
Dátum konca PK: 26.01.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.01.2021
Ukončenie štádia: 18.01.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.01.2021
Ukončenie štádia: 26.01.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 27.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)