PI/2021/289 Návrh vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Životné prostredie
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 9122/2021
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR ÚVSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.01.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/289
Dátum začiatku PK: 27.12.2021
Dátum konca PK: 10.01.2022
Dátum ukončenia procesu: 13.01.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.12.2021
Ukončenie štádia: 27.12.2021
Vlastník aktivity: ÚJDSR ÚVSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.12.2021
Ukončenie štádia: 10.01.2022
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 11.01.2022
Ukončenie štádia: 13.01.2022
Vlastník aktivity: ÚJDSR ÚVSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))