PI/2021/279 Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 7 zákona o bankách (oznámenie č. 219/2010 Z. z.) v znení zmien a doplnení podľa opatrenia č. 2/2018 (oznámenie č. 46/2018 Z. z.)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: NBS1-000-067-383
Podnet: Na základe zákona 454/2021 Z. z. ktorým sa novelizuje zákon 483/2001 Z. z. o bankách
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.01.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/279
Dátum začiatku PK: 17.12.2021
Dátum konca PK: 07.01.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.12.2021
Ukončenie štádia: 16.12.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 17.12.2021
Ukončenie štádia: 07.01.2022
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)