PI/2021/276 Návrh Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2021 č. MF/016312/2021-313, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení opatrenia č. MF/005583/2021-31

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: MF/016312/2021-313
Podnet: Iniciatívny materiál. Aktualizovanie štruktúr vybraných finančných výkazov na základe zmeny zákona č. 583/2004 Z. z. a na základe poznatkov aplikačnej praxe.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/276
Dátum začiatku PK: 13.12.2021
Dátum konca PK: 21.12.2021
Dátum ukončenia procesu: 15.12.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.12.2021
Ukončenie štádia: 13.12.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.12.2021
Ukončenie štádia: 14.12.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)