PI/2021/272 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory diplomov o špecializácii a certifikátov, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 269/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S25219-2021-OL
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/272
Dátum začiatku PK: 08.12.2021
Dátum konca PK: 15.12.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.12.2021
Ukončenie štádia: 08.12.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.12.2021
Ukončenie štádia: 15.12.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)