PI/2021/271 Návrh opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa mení opatrenie č. 1/2019, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pošta a telekomunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 102148/ORPS/2021-108409
Podnet: § 24 zákona č. 324/2011 Z. z.
§ 11 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
návrh poskytovateľa univerzálnej služby
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Marták, Ivan, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/271
Dátum začiatku PK: 06.12.2021
Dátum konca PK: 13.12.2021
Dátum ukončenia procesu: 14.12.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.12.2021
Ukončenie štádia: 06.12.2021
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.12.2021
Ukončenie štádia: 13.12.2021
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 14.12.2021
Ukončenie štádia: 14.12.2021
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)