PI/2021/27 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 14339/2021/SCDPK/17333-M
Podnet: plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/27
Dátum začiatku PK: 10.02.2021
Dátum konca PK: 12.03.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.02.2021
Ukončenie štádia: 10.02.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.02.2021
Ukončenie štádia: 12.03.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 13.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)