PI/2021/269 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/016662/2021-32
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/269
Dátum začiatku PK: 01.12.2021
Dátum konca PK: 10.12.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 01.12.2021
Ukončenie štádia: 01.12.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 01.12.2021
Ukončenie štádia: 10.12.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)