PI/2021/268 Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 21407/2021/SCDPK/130334
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/268
Dátum začiatku PK: 30.11.2021
Dátum konca PK: 13.12.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.11.2021
Ukončenie štádia: 30.11.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 30.11.2021
Ukončenie štádia: 13.12.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)