PI/2021/264 Návrh zákona o lobingu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 7019/2021/LO
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Holý, Štefan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/264
Dátum začiatku PK: 25.11.2021
Dátum konca PK: 15.12.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.11.2021
Ukončenie štádia: 25.11.2021
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.11.2021
Ukončenie štádia: 15.12.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)