PI/2021/260 Návrh zákona o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 30246/2021-M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/260
Dátum začiatku PK: 24.11.2021
Dátum konca PK: 07.12.2021
Dátum ukončenia procesu: 08.12.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.11.2021
Ukončenie štádia: 24.11.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.11.2021
Ukončenie štádia: 07.12.2021
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 08.12.2021
Ukončenie štádia: 08.12.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)