PI/2021/26 Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 22344/2021-4110
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 802/2020
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/26
Dátum začiatku PK: 10.02.2021
Dátum konca PK: 12.02.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.02.2021
Ukončenie štádia: 10.02.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.02.2021
Ukončenie štádia: 12.02.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 13.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)