PI/2021/249 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 13148/2021-10.1
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/249
Dátum začiatku PK: 05.11.2021
Dátum konca PK: 11.11.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.11.2021
Ukončenie štádia: 05.11.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.11.2021
Ukončenie štádia: 11.11.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 12.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)