PI/2021/247 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 13019-P/2021
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Zodpovedný predkladateľ: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/247
Dátum začiatku PK: 05.11.2021
Dátum konca PK: 12.11.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.11.2021
Ukončenie štádia: 05.11.2021
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.11.2021
Ukončenie štádia: 12.11.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 13.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)