PI/2021/241 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S03590-2021-OL
Podnet: § 15 ods. 8 zákona č. 581/2004 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/241
Dátum začiatku PK: 20.10.2021
Dátum konca PK: 26.10.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.10.2021
Ukončenie štádia: 20.10.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.10.2021
Ukončenie štádia: 26.10.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 27.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)