PI/2021/238 Zákon o pôdohospodárstve

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 6064/2021-410
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/238
Dátum začiatku PK: 18.10.2021
Dátum konca PK: 02.11.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 17.10.2021
Ukončenie štádia: 17.10.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.10.2021
Ukončenie štádia: 02.11.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)