PI/2021/236 Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti a o ďalších podrobnostiach tvorby verejnej minimálnej siete

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S22319-2021-OL
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/236
Dátum začiatku PK: 13.10.2021
Dátum konca PK: 20.10.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.10.2021
Ukončenie štádia: 13.10.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.10.2021
Ukončenie štádia: 20.10.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)