PI/2021/235 Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky z ... 2021, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S22318-2021-OL
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády na december 2021 (úloha č. 31)
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/235
Dátum začiatku PK: 13.10.2021
Dátum konca PK: 20.10.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 13.10.2021
Ukončenie štádia: 13.10.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 13.10.2021
Ukončenie štádia: 20.10.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)