PI/2021/232 Oznámenie opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií SR č. 26825/2005– 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Štátne fondy
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/014596/2021-119
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 27.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/232
Dátum začiatku PK: 11.10.2021
Dátum konca PK: 19.10.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.10.2021
Ukončenie štádia: 11.10.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.10.2021
Ukončenie štádia: 19.10.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 20.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)