PI/2021/230 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Vojenská služba
Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: SEĽUZ-15-20/2021-OdRĽZ
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/230
Dátum začiatku PK: 05.10.2021
Dátum konca PK: 11.10.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.10.2021
Ukončenie štádia: 05.10.2021
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.10.2021
Ukončenie štádia: 11.10.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 12.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)