PI/2021/229 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/014104/2021-61
Podnet: Implementácia právnych predpisov Európskej únie
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/229
Dátum začiatku PK: 06.10.2021
Dátum konca PK: 19.10.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.10.2021
Ukončenie štádia: 05.10.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.10.2021
Ukončenie štádia: 19.10.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 20.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)