PI/2021/228 Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o zabezpečení prevádzky, servisu, podpory, monitoringu a hodnotenia informačných technológií verejnej správy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Informácie a informačný systém
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 013428/2021/OL-1
Podnet: § 31 písm. e)
f)
g) a h) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 26.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/228
Dátum začiatku PK: 04.10.2021
Dátum konca PK: 25.10.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.10.2021
Ukončenie štádia: 04.10.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.10.2021
Ukončenie štádia: 25.10.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)