PI/2021/217 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S21337-2021-OL
Podnet: implementácia práva Európskej únie
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 05.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/217
Dátum začiatku PK: 24.09.2021
Dátum konca PK: 04.10.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.09.2021
Ukončenie štádia: 23.09.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.09.2021
Ukončenie štádia: 04.10.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 05.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)