PI/2021/215 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. januára 2016 č. 1/2016 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim, alebo zaisťovňou.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-305-088
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/215
Dátum začiatku PK: 23.09.2021
Dátum konca PK: 06.10.2021
Dátum ukončenia procesu: 30.05.2022

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.09.2021
Ukončenie štádia: 23.09.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.09.2021
Ukončenie štádia: 06.10.2021
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 07.10.2021
Ukončenie štádia: 30.05.2022
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)