PI/2021/214 o novele zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 350/2020 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 11512/2021-410
Podnet: implementácia právnych predpisov Európskej únie
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 07.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/214
Dátum začiatku PK: 23.09.2021
Dátum konca PK: 06.10.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.09.2021
Ukončenie štádia: 23.09.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.09.2021
Ukončenie štádia: 06.10.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 07.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)