PI/2021/213 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 301/2017 Z. z. o zložení, organizácii práce a postupe hodnotiacej komisie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Ľudské práva
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 26547/2021/13
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/213
Dátum začiatku PK: 22.09.2021
Dátum konca PK: 30.09.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.09.2021
Ukončenie štádia: 22.09.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.09.2021
Ukončenie štádia: 30.09.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)