PI/2021/209 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2021 o predkladaní výkazov pobočkou zahraničnej poisťovne a pobočkou zahraničnej zaisťovne

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-302-949
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/209
Dátum začiatku PK: 09.09.2021
Dátum konca PK: 23.09.2021
Dátum ukončenia procesu: 14.10.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.09.2021
Ukončenie štádia: 09.09.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.09.2021
Ukončenie štádia: 23.09.2021
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 24.09.2021
Ukončenie štádia: 14.10.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)