PI/2021/206 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi v znení zákona č. 312/2020 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Colné právo
Colné orgány
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/012476/2021-75
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 17.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/206
Dátum začiatku PK: 02.09.2021
Dátum konca PK: 16.09.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 31.08.2021
Ukončenie štádia: 02.09.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 02.09.2021
Ukončenie štádia: 16.09.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)