PI/2021/204 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Technické normy
Zbrane a strelivo
Ochrana spotrebiteľa
Štátna hospodárska politika
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: UNMS/03855/2021-801
Podnet: iniciatíva Úradu pre normalizáciu
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Surmíková Tatranská, Katarína
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/204
Dátum začiatku PK: 30.08.2021
Dátum konca PK: 13.09.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.08.2021
Ukončenie štádia: 30.08.2021
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 30.08.2021
Ukončenie štádia: 13.09.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))