PI/2021/2 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/004682/2021-74
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/2
Dátum začiatku PK: 27.01.2021
Dátum konca PK: 09.02.2021
Novelizované predpisy: 431/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.01.2021
Ukončenie štádia: 27.01.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.01.2021
Ukončenie štádia: 09.02.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)