PI/2021/197 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmene prísediaceho disciplinárneho senátu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny poriadok)
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 26024/2021/100
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/197
Dátum začiatku PK: 24.08.2021
Dátum konca PK: 14.09.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.08.2021
Ukončenie štádia: 24.08.2021
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.08.2021
Ukončenie štádia: 14.09.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)