PI/2021/194 P R E D B E Ž N Á I N F O R M Á C I A k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 5649/2021/LO
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Holý, Štefan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/194
Dátum začiatku PK: 20.08.2021
Dátum konca PK: 16.09.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.08.2021
Ukončenie štádia: 20.08.2021
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.08.2021
Ukončenie štádia: 16.09.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)