PI/2021/192 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č...../2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S20108-2021-OL
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/192
Dátum začiatku PK: 19.08.2021
Dátum konca PK: 02.09.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.08.2021
Ukončenie štádia: 19.08.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.08.2021
Ukončenie štádia: 02.09.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)