PI/2021/184 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Bezpečnosť a obrana štátu
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 07151/2021/SRD/ORM
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2021-2024
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ ÚVSR (Národný bezpečnostný úrad (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Konečný, Roman, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 19.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/184
Dátum začiatku PK: 12.08.2021
Dátum konca PK: 18.08.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.08.2021
Ukončenie štádia: 12.08.2021
Vlastník aktivity: NBÚ ÚVSR (Národný bezpečnostný úrad (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.08.2021
Ukončenie štádia: 18.08.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 19.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ ÚVSR (Národný bezpečnostný úrad (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))