PI/2021/182 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Pracovné právo
Správne právo
Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 5384-15800/SPKKM/2021
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/182
Dátum začiatku PK: 10.08.2021
Dátum konca PK: 16.08.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.08.2021
Ukončenie štádia: 10.08.2021
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.08.2021
Ukončenie štádia: 16.08.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)