PI/2021/180 Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-6442/2021-250/17845
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/180
Dátum začiatku PK: 09.08.2021
Dátum konca PK: 13.08.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.08.2021
Ukončenie štádia: 09.08.2021
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.08.2021
Ukončenie štádia: 06.08.2021
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.08.2021
Ukončenie štádia: 09.08.2021
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)