PI/2021/178 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: KM-OPVA-2021/003512
Podnet: podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 18.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/178
Dátum začiatku PK: 09.08.2021
Dátum konca PK: 17.08.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.08.2021
Ukončenie štádia: 09.08.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.08.2021
Ukončenie štádia: 17.08.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 18.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)