PI/2021/176 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/007644/2021-74, ktorým sa ustanovuje účtovná závierka, rámcová účtovná osnova a postupy účtovania záručných fondov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/007644/2021-74
Podnet: Vlastná iniciatíva na základe podnetov z praxe
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/176
Dátum začiatku PK: 06.08.2021
Dátum konca PK: 12.08.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.08.2021
Ukončenie štádia: 06.08.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.08.2021
Ukončenie štádia: 12.08.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 13.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)