PI/2021/174 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/008104/2021-74, ktorým sa ustanovuje účtovná závierka, rámcová účtová osnova a postupy účtovania finančných inštitúcii a pobočiek zahraničných finančných inštitúcií, ktoré pri finančnom vykazovaní nepostupujú podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/008104/2021-74
Podnet: Vlastná iniciatíva na základe podnetov z praxe
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/174
Dátum začiatku PK: 06.08.2021
Dátum konca PK: 19.08.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.08.2021
Ukončenie štádia: 06.08.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.08.2021
Ukončenie štádia: 19.08.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 20.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)