PI/2021/163 Návrh zákona o vinohradníctve a vinárstve

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10645/2021-410
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/163
Dátum začiatku PK: 27.07.2021
Dátum konca PK: 13.08.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.07.2021
Ukončenie štádia: 27.07.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.07.2021
Ukončenie štádia: 13.08.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)