PI/2021/159 Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorý sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pramene Vydrice

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 10824/2021-1.7
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 06.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/159
Dátum začiatku PK: 23.07.2021
Dátum konca PK: 05.08.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.07.2021
Ukončenie štádia: 23.07.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.07.2021
Ukončenie štádia: 05.08.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 06.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)