PI/2021/152 PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA (Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: UNMS/03544/2021-900
Podnet: novelizácia zákona č.157/2018 Z.z.
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Surmíková Tatranská, Katarína
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/152
Dátum začiatku PK: 16.07.2021
Dátum konca PK: 29.07.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.07.2021
Ukončenie štádia: 16.07.2021
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.07.2021
Ukončenie štádia: 29.07.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 30.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))