PI/2021/147 Predbežná informácia k návrhu zákona o krajinnom plánovaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: 9398/2021-12
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/147
Dátum začiatku PK: 09.07.2021
Dátum konca PK: 22.07.2021

Štádia procesu

Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.07.2021
Ukončenie štádia: 22.07.2021