PI/2021/143 Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Stavebníctvo a architektúra
Stavebníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 35038/2021/SBPSMR
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/143
Dátum začiatku PK: 08.07.2021
Dátum konca PK: 12.07.2021
Dátum ukončenia procesu: 14.07.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 08.07.2021
Ukončenie štádia: 08.07.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 08.07.2021
Ukončenie štádia: 12.07.2021
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 13.07.2021
Ukončenie štádia: 14.07.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)