PI/2021/142 Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 35337/2021/SCDPK/79783
Podnet: podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/142
Dátum začiatku PK: 07.07.2021
Dátum konca PK: 20.07.2021
Dátum ukončenia procesu: 11.08.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.07.2021
Ukončenie štádia: 07.07.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.07.2021
Ukončenie štádia: 20.07.2021
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 21.07.2021
Ukončenie štádia: 11.08.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)