PI/2021/140 Predbežná informácia k návrhu opatrenia MF SR z ... 2021 č. MF/011079/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania v znení opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/20166/2015-74

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/011079/2021-74
Podnet: Plán práce na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 31.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/140
Dátum začiatku PK: 07.07.2021
Dátum konca PK: 30.07.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.07.2021
Ukončenie štádia: 07.07.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.07.2021
Ukončenie štádia: 30.07.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 31.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)