PI/2021/14 Návrh zákona o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 23927/2020/120
Podnet: § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 02.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/14
Dátum začiatku PK: 01.02.2021
Dátum konca PK: 01.03.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 01.02.2021
Ukončenie štádia: 01.02.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 01.02.2021
Ukončenie štádia: 01.03.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 02.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)